treballs

Cistelleria

Realitzo peces de cistelleria tradicional fetes principalment amb vímet (Salix sp.) i canya (Arundo donax) i cistelleria contemporània on combino diverses fibres vegetals.

Cursos

Dinamitzo cursos adaptats a tots els nivells i necessitats. Grups de màxim 8-10 persones. També faig acompanyaments individuals en la creació i fabricació de peces personalitzades.

Fires

Participo en fires d’oficis com a cisteller, fent demostracions, tallers i presentant peces per a la seva exposició i venda.

Estructures

Dissenyo i produeixo estructures de dimensions variades amb fibres vegetals, adaptades a una gran diversitat de funcions. Ex: Cabanes, tanques, umbracles, capçals de llit, etc.

Instal·lacions

El vessant més artístic del meu ofici el desenvolupo en instal·lacions efímeres d’art contemporani, en les quals expresso tant les meves experiències vitals com la meva relació amb les fibres vegetals.